Kristīne Veinberga
Sertificēta arhitekte, kopš 1995. gada strādā vēsturisko ēku izpētē un restaurācijas būvprojektu izstrādē. Dzīvo un atjauno bijušo Tāšu muižas centru Grobiņas novadā. Veic vēsturisko dārzu un parku izpēti un izstrādā nelielu objektu atjaunošanas projektus.