Dizaina & arhitektūras darbnīca

28. aprīlī - 1. maijā, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā

Design & Architecture Workshop

April 28 to May 1, Cēsis School of Technology and Design

Foto galerija (Facebook)

Darbnīca paredzēta kokapstrādes, dizaina un arhitektūras profesionāļiem, studentiem un entuziastiem, kuriem ir labi sagatavotas koka izstrādājumu idejas, kā arī viņu palīgiem. Tā iecerēta kā vairāku koka izstrādājumu prototipu testēšana, uzlabošana un attīstīšana līdz praktiski pielietojamam eksemplāram, kuru iespējams nodot pirmajam lietotājam, vai vairāku pārdošanai gatavu produkta eksemplāru izgatavošana; ekonomisko aprēķinu, biznesa modeļa un mājaslapas izstrāde. Koka darbnīca tiks organizēta sadarbībā RTU Arhitektūras fakultāti, RDMV Koka izstrādājumu dizaina programmu, pieredzējušiem mentoriem un speciālistiem. Pasākuma norises vieta - Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola. Koka darbnīcas rezultāti tiks demonstrēti Koka dienu konferencē 2. maijā, kā arī radošo industriju centrā Skola6 un Cēsu pilsētvidē 3. un 4. maijā. Aicinām pieteikties dalībai darbnīcā arī palīgus, kuri vēlētos piedalīties kāda izstrādājuma radīšanā!

Darbnīcas ietvaros tiks nodrošināts:

 • iekārtas un instrumenti
 • materiāli
 • mentori - dizaina, tehnoloģiju, produkta attīstības, biznesa modeļa jomās
 • gala produkta izstādīšana un prezentēšana Koka dienu 2019 konferences ietvaros

Process:

 • produkta idejas pieteikums - 13. marts
 • rezultātu paziņošana par apstiprinātajām idejām - 18. marts
 • sagatavošanās pasākums - 30. marts
 • Koka darbnīca 28. aprīlis - 1. maijs
 • Koka dienu konference - 2. maijs

Idejas pieteikums

Līdz 13.03.2019. jāiesniedz savas idejas pieteikums sekojot šai saitei. Pieteikums aizpildāms brīvā formā, iekļaujot šādas sadaļas:

 • Idejas autors, autoru komanda (vārds, uzvārds; e-pasts; tālruņa numurs)
 • Produkta vai idejas apraksts un attēli, kas izsmeļoši raksturo ieceri un tās gatavības stadiju. Apraksta kvalitāte un idejas detalizācijas pakāpe būs galvenie kritēriji idejas autora iekļaušanai koka darbnīcā.
 • Idejas prototipa izstrādei nepieciešamo materiālu specifikācija
 • Pieteikuma apjoms līdz 10 Mb

Idejas izskatīs un lēmumu par nodošanu tālākai dalībai Koka darbnīcā pieņems pārstāji no Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas, Cēsu pašvaldības, RTU Cēsu filiāles un dizaina un kokapstrādes jomas eksperti.

Rīkotāji apņemas cienīt dizaina ideju autortiesības un labo praksi šajā jomā.

Jautājumi un ierosinājumi

Dita Trapenciere tālr. 26458414; dita [at] skola6.lv

ENGLISH

The workshop is meant for professionals in the fields of woodwork, design and architecture, as well as students, enthusiasts and their assistants, that have ready ideas of a woodwork project or finished prototypes. With the workshop we hope to test various product prototypes and either advance them to the final product development stage where they can be practically put to use by their very first users or build multiple units of a product for retail and for that purpose set up a financial calculation, a business model and website. The workshop is organized in collaboration with the RTU faculty of architecture, the RDMV woodwork design Programm and various experienced mentors and specialists in the field. The workshop will take place in the Cēsis Technology and Design High School. The results of this workshop will be presented at the Wood Day conference on May 2., as well as at the creative workspace Skola6 and at multiple sights in the city of Cēsis on May 3. and 4. We also encourage anyone to take part that wants to help on the development of a project.

During the workshop participants will be supplied with:

 • Machines and tools
 • Materials
 • Mentors in the fields of design, technology, product development and business
 • The setting up and presentation of your finished product at the 2019 Wood Days conference

Workshop process:

 • Applications for product ideas are being accepted - March 13th
 • The list of approved applicants will be published - March 18th
 • Preparatory measures taken for the upcoming event - March 30th
 • Workshop - April 28th to May 1st
 • Wood days conference - May 2nd

Idea/Product Application

Please submit your application until March 13th, following the link HERE. The application can be filled out in free form, however, it must include the following details:

 • The author/s of the project (full name, email address and phone number)
 • Photos and a thorough description of the product/Idea, its current development stage and what the applicant hopes to achieve. The detail of the description and the idea/product will be the main factors taken into account when your application for the workshop will be decided upon.
 • What materials will be necessary to develop the idea or prototype into the finished product
 • The application documents should not exceed 10 MB

All applications for participation in the workshop will be reviewed and decided upon by representatives of the Cēsis technology and design high school, the Cēsis Municipality, the RTU Cēsis faculty and design and woodwork specialists.

The event organizers pledge to respect and honor the work of all participants the copyrights of all ideas/prototypes/products.

For any questions or inquiries please reach out to

dita [at] skola6.lv

Photo gallery (Facebook)

The workshop is meant for professionals in the fields of woodwork, design and architecture, as well as students, enthusiasts and their assistants, that have ready ideas of a woodwork project or finished prototypes. With the workshop we hope to test various product prototypes and either advance them to the final product development stage where they can be practically put to use by their very first users or build multiple units of a product for retail and for that purpose set up a financial calculation, a business model and website. The workshop is organized in collaboration with the RTU faculty of architecture, the RDMV woodwork design Programm and various experienced mentors and specialists in the field. The workshop will take place in the Cēsis Technology and Design High School. The results of this workshop will be presented at the Wood Day conference on May 2., as well as at the creative workspace Skola6 and at multiple sights in the city of Cēsis on May 3. and 4. We also encourage anyone to take part that wants to help on the development of a project.

During the workshop participants will be supplied with:

 • Machines and tools
 • Materials
 • Mentors in the fields of design, technology, product development and business
 • The setting up and presentation of your finished product at the 2019 Wood Days conference

Workshop process:

 • Applications for product ideas are being accepted - March 13th
 • The list of approved applicants will be published - March 18th
 • Preparatory measures taken for the upcoming event - March 30th
 • Workshop - April 28th to May 1st
 • Wood days conference - May 2nd

Idea/Product Application

Please submit your application until March 13th, following the link HERE. The application can be filled out in free form, however, it must include the following details:

 • The author/s of the project (full name, email address and phone number)
 • Photos and a thorough description of the product/Idea, its current development stage and what the applicant hopes to achieve. The detail of the description and the idea/product will be the main factors taken into account when your application for the workshop will be decided upon.
 • What materials will be necessary to develop the idea or prototype into the finished product
 • The application documents should not exceed 10 MB

All applications for participation in the workshop will be reviewed and decided upon by representatives of the Cēsis technology and design high school, the Cēsis Municipality, the RTU Cēsis faculty and design and woodwork specialists.

The event organizers pledge to respect and honor the work of all participants the copyrights of all ideas/prototypes/products.

For any questions or inquiries please reach out to

dita [at] skola6.lv

Darbnīcu atbalsta

Workshop sponsored by

Rīko:

Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrība