Gunita Hjortenberga, arhitekte, projektētāja un projektu vadītāja “Spacelab Arhitekter” arhitektu birojā Dānijā. Profesionālo pieredzi ieguvusi strādājot vairākos arhitektu birojos Latvijā, Austrijā un Dānijā. Arhitektūras konkursa izstrādē sadarbojusies arī ar Latvijas koka arhitektūras eksperti Zaigu Gaili un viņas biroju. Ieguvusi maģistra grādu Dānijas Karaliskās mākslas akadēmijas Arhitektūras institūtā Transformācijas, vēsturiskā mantojuma un restaurācijas nodaļā.

Lekcijas tēma konferencē:
Veidojot mūsdienīgu un funkcionālu arhitektūru, kas sakņota kultūrvēsturiskajās vērtībās. Kā būvēt vai nebūvēt Cēsīm?

Gunita Hjortenberg, architect, designer and project leader at Spacelab Arhitekter architectural firm in Denmark. Hjortenberg has gained her professional experience from working at several architectural firms in Latvia, Austria and Denmark. She has worked with one of Latvia’s leading experts in wood architecture, Zaiga Gaile and her office, in developing an architectural competition. Hjortenberg received her master’s degree from the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, in the Cultural Heritage, Transformation and Restoration Programme.

Lecture subject at the conference:
Creating contemporary and functional architecture that is rooted in cultural heritage values. How to build or not to build in Cēsis?

Scroll to top