Jānis Vanags, civil engineer, certified Passive house designer;
SIGA COVER AG, head of application engineering Northern Europe, Switzerland/Latvia

Jānis Vanags, būvinženieris un Ziemeļeiropas Tehniskā departamenta vadītājs Šveices uzņēmumā “SIGA COVER AG”, kas ir viens no vadošajiem inovatīvu pretvēja aizsardzības būvmateriālu un netoksisku līmju ražošanā un izplatīšanā. Jau 2010. gadā Jānis Vanags profesionāli apguva pasīvo māju dizainu, un kopš tā laika viņa uzmanības centrā ir jaunākās pasīvo māju tehnoloģijas. Profesionālā darbība ietekmīgajā “SIGA COVER AG” viņam ļauj būt starp tiem, kurš viens no pirmajiem zina, kādi materiāli tiks izstrādāti nākotnē, lai vēl vairāk spētu ietaupīt energoresursus.
Lekcijas tēma konferencē Cēsīs:
Identitāte, mērķi un to sasniegšana
Mana pieredze koka būvniecības nozarē

Jānis Vanags, structural engineer and Head of Application Engineering (Northern Europe) at the Swiss firm SIGA COVER AG, one of the leading manufacturers and distributors of high-performance, nontoxic adhesives. In 2010 Vanags was certified in designing passive houses, and since then has been actively following the latest developments in passive house technologies. By working at the influential SIGA COVER AG, Vanags is well-briefed on what kind of energy-saving materials are being researched and developed for future production.
Title for the lecture in Cēsis, Latvia:
Identity, goals and achievements
My experience in wood construction

 

Scroll to top