Starptautiska konference

2. maijā, Vidzemes koncertzālē Cēsis

International Conference

May 2, Vidzeme Concert Hall Cēsis

Ceturtdien, 2. maijā, visas dienas garumā notiks plaša koka arhitektūras un būvniecības zinātniskā konference Vidzemes koncertzālē «Cēsis» ar Latvijas un ārvalstu ekspertu piedalīšanos. Konferencē ar lekcijām uzstāsies Norvēģijas Tehnoloģiju un dabaszinātņu universitātes (NTNU, Norvēģija, Tronheima), Ālto universitātes Koka programmas (Helsinki, Somija), Ūmeo universitātes (Ūmeo, Zviedrija) mācībspēki, pazīstamu Norvēģijas (MDH Arkitekter;  Helen & Hard; Pir II Arkitektkontor), Lielbritānijas (Architype; Feilden Fowles), Somijas (Arkkitehtitoimisto Livady) un Austrijas (Innauer-Matt Architekten) arhitektu biroju pārstāvji. Lekcijas par tehniskiem risinājumiem koka ēkās sniegs uzņēmumu «Siga» (Šveice) un «Rothoblaas» (Itālija) pārstāvji. Pievērsīsim uzmanību ne vien liela mēroga publiskām un dzīvojamām koka būvēm, bet arī mācībām caur darīšanu, būvniecībai pašu rokām, izmantojot atgūtus koka materiālus, un tās praktiskiem piemēriem.

Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti. Konferencē tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā. Konferences laikā notiks Dizaina un arhitektūras darbnīcā radīto produktu un uzņēmumu — Koka dienu sadarbības partneru — izstāde.

Koka dienu konference visiem studentiem, skolēniem, izglītības darbiniekiem un žurnālistiem, kā arī Cēsu pašvaldības darbiniekiem ir bez maksas.

ENGLISH

The Wood Days scientific conference for architecture and construction will take place on Thursday, May 2 at the Vidzeme Concert Hall in Cēsis (Vidzemes koncertzāle “Cēsis”), with the participation of experts from Latvia and several other countries, including foreign specialists from the University of Technology and Natural Sciences in Norway (NTNU, Trondheim), Aalto University Wood Programme (Helsinki, Finland), and Umeå University (Umeå, Sweden), as well as representatives from renowned architects’ bureaus in Norway (MDH Arkitekter;  Helen & Hard; Pir II Arkitektkontor), the UK (Architype; Feilden Fowles), Finland (Arkkitehtitoimisto Livady) and Austria(Innauer-Matt Architekten).

Lectures about technical solutions for wooden houses will be delivered by Siga of Switzerland and Rothoblaas of Italy. Aside from large-scale public wooden buildings and private wooden homes, attention will also be devoted to practical examples of Learning by Doing and do-it-yourself construction with recycled wood materials. 

Simultaneous translation in both Latvian and English will be ensured. The products created at the architecture and design workshop will be put on display during the conference, along with exhibits by the companies that are collaborating in organizing the Wood Days.

Admission to all events is free of charge to schoolchildren and teachers, students, journalists, and employees of the Cēsis municipal government.

The Wood Days scientific conference for architecture and construction will take place on Thursday, May 2 at the Vidzeme Concert Hall in Cēsis (Vidzemes koncertzāle “Cēsis”), with the participation of experts from Latvia and several other countries, including foreign specialists from the University of Technology and Natural Sciences in Norway (NTNU, Trondheim), Aalto University Wood Programme (Helsinki, Finland), and Umeå University (Umeå, Sweden), as well as representatives from renowned architects’ bureaus in Norway (MDH Arkitekter;  Helen & Hard; Pir II Arkitektkontor), the UK (Architype; Feilden Fowles), Finland (Arkkitehtitoimisto Livady) and Austria (Innauer-Matt Architekten).

Lectures about technical solutions for wooden houses will be delivered by Siga of Switzerland and Rothoblaas of Italy. Aside from large-scale public wooden buildings and private wooden homes, attention will also be devoted to practical examples of Learning by Doing and do-it-yourself construction with recycled wood materials. 

Simultaneous translation in both Latvian and English will be ensured. The products created at the architecture and design workshop will be put on display during the conference, along with exhibits by the companies that are collaborating in organizing the Wood Days.

Admission to all events is free of charge to schoolchildren and teachers, students, journalists, and employees of the Cēsis municipal government.

Programma

Programme

8:00Reģistrācija
9:00 Konferences atklāšana
Uģis Bratuškins, RTU AF dekāns
Jānis Rozenbergs, Cēsu pašvaldības priekšsēdētājs
Tomass Kotovičs, A/S Latvijas valsts meži
9:15Gatis Zamurs, Latvijas Koka būvniecības klasteris
9:30Pasi Aalto, MArch., Norvēģijas Tehnoloģiju un Dabaszinātņu universitātes (NTNU) Koka centra vadītājs
10:10Andrés David Reyes Garcia, M.Sc.Eng., Rothoblaas, ItālijaAkustikas risinājumi koka ēkās
10:30Kafijas pauze
11:00Jānis Vanags, SigaDrošas konstrukcijas, izmantojot tvaika kontroles membrānu ar Hygrobrid tehnoloģiju
11:20Juraj Mikurcik, MArch. Architype, Apvienotā Karaliste
11:50Fergus Feilden, MArch., Edmund Fowles, MArch. Feilden Fowles, Apvienotā karaliste
12:20Koka dizaina un arhitektūras darbnīcas videoprezentācijas
12:40Pusdienas
14:00Markus Innauer, Mag.arch ZT, Sven Matt, Arch. DI ZT, Architekten Innauer Matt, AustrijaIN BETWEEN
14:30Reinhard Kropf, MArch., Helen & Hard, Norvēģija
15:00Minna Riska, MArch., MDH, Norvēģija
15:30Kafijas pauze
16:00Laura Zubillaga, B.A., Ālto Universitātes Koka programma, Arkkitektintoimisto Livady, Somija
16:30Toms Kokins, MArch., Ūmeo universitātes Arhitektūras skola
17:00Alise Pļaviņa, MArch, Norvēģijas Tehnoloģiju un Dabaszinātņu universitātes (NTNU) doktorante
Michael Gruner, MArch, Norvēģijas Tehnoloģiju un Dabaszinātņu universitātes (NTNU) asistējošais profesors, Pir II, Norvēģija
Thinking, designing, building
17:30Mācīties caur darīšanu. Paneļdiskusija
17:50Konferences noslēgums

Konferences rīkotāji saglabā tiesības veikt izmaiņas tās programmā

The organizers reserve the right to make changes to the conference program

Dalības maksa

Entry fee

BEZ MAKSAS / FOR FREE

studentiem, skolēniem, izglītības darbiniekiem un žurnālistiem, Cēsu pašvaldības darbiniekiem / students, pupils, education workers, journalists and Cēsis municipal employees

EUR 42,7*

*līdz 2. aprīlim 3 cilvēku grupai (maksājums EUR 128) / until April 2 for a group of 3 (payment of EUR 128)

EUR 64

līdz 27. aprīlim / until April 27

EUR 94

no 28. aprīļa / from April 28

Rīko:

Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrība