Rīkotāji

Ervins Krauklis

Arhitekts

Antra Viļuma

Arhitekte

Dita Trapenciere

Skola6 vadītāja

Mērķis un motivācija

Vairot Vidzemes un visas Latvijas iedzīvotāju labklājību, veicinot saimniecisko rosību, koka amatnieku un rūpnieku aroda lepnumu, optimismu un pārliecību par saviem spēkiem gan pašu mājās, gan ārvalstīs.

Izcelt koku kā vienu no mūsu labklājības pamatiem, lielisku materiālu, rādot tā pielietojuma daudzveidību, modernākās kokapstrādes prasmes un tehnoloģijas, dizainu, mākslu un arhitektūru, ražojumus ar augstu pievienotu vērtību. Stāstīt par koka būvniecības priekšrocībām, izmaksām, pieejamību Latvijā, palīdzēt atrast savu amatnieku, dizaineru, ražotāju vai arhitektu.

Kopt un saglabāt koka mantojumu - pilsētvidi, ēkas, mēbeles, sadzīves priekšmetus, darbarīkus, bet jo īpaši iepriekšējo paaudžu būvkultūru, amatniecības ētiku, meistarību, darba paņēmienus. Veicināt patiesīgumu un labu, gadsimtos pārbaudītu materiālu pielietošanu mūsdienu praksē, pētot senas un nevairoties no mūsdienīgām tehnoloģijām.

Rādīt izglītības iespējas ar nozari saistītos arodos novadā un Latvijā, starpdisciplināras sadarbības piemērus un rezultātus, dibināt starptautiskus kontaktus. Rast idejas un risinājumus inovācijām.

Radīt pamatotu pārliecību ārvalstīs, ka Latvijas koka izstrādājumus vērts iegādāties.

Atklāt koku kā Baltijas jūras reģiona kultūras fenomenu. Sarīkot pilsētniekiem, notikuma dalībniekiem un viesiem priecīgus, iedvesmojošus un izglītojošus svētkus, vairot un uzturēt patriotisma, sadarbības un biedrošanās garu.

Scroll to top