Rūdis Rubenis un Ritvars Krastiņš nesen beiguši Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti, iegūstot maģistra grādu arhitektūrā. Abi jaunie profesionāļi ir izrādījuši lielu interesi par koka konstrukcijām un koka arhitektūru. Rūdis un Ritvars ir ieguvuši atzinību, piedaloties Garage48 Wood hackaton, kur viņu koka konstrukcijas risinājumam tika piešķirta īpaša balva nominācijā "Engineering Innovation". Šodien viņi strādā pie projekta Viedais koks - brīvdabas izstāžu paviljona, kas demonstrē dažādu veidu mūsdienu koka konstrukcijas. https://www.facebook.com/viedaiskoks/

Uzstāšanās nosaukums:
Koka ekspozīcijas koncepcija Dabas parkā Tērvetē

Rūdis Rubenis and Ritvars Krastiņš have recently graduated with Masters' Degree in Architecture from Riga Technical University. Both young professionals have shown great interest in wood constructions and wood architecture. Rūdis and Ritvars have already gained recognition by participating in Garage48 Wood hackaton, where their submission was awarded a special prize in nomination “Engineering Innovation”. Today they are working on project Smart Wood – an outdoor exhibition pavilion that will embody various types of modern timber constructions (https://www.facebook.com/viedaiskoks/).

Title of presentation:
The concept of timber exposition in Tērvete Nature Park

Scroll to top