Søren Vadstrup, Dānijas Karaliskās mākslas akadēmijas asociētais profesors un maģistra studiju programmas “Kultūras mantojums, transformācija un restaurācija” vadošais mācībspēks. Vairākus gadus bijis “Ēku konservācijas centra” vadītājs Dānijā un saņēmis balvas par ieguldījumu vēsturisko ēku atjaunošanā. Søren Vadstrup tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem ekspertiem Skandināvijā divos profesionāļu tīklos: kaļķa un mūra (www.kalkforum.org), kā arī koka, koka ēku un koka pilsētu jomā (www.nordisktreby.org)

Lekcijas tēmas konferencē
• Jaunākais par koka izmantošanu vēsturiskās ēkās
• Septiņi nāves grēki saistībā ar koka ēkām
• Ko, būvējot jaunas, ilgtspējīgas koka ēkas, ir vērts mācīties no vēsturiskām ēkām?


Søren Vadstrup
is architect and associate professor at the
The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, at the Master´s Programme in Cultural Heritage, Transformation and Restoration, where he is teaching in building analysis and assessment and in  historic building materials and constructions. In the scandinavian countries Søren Vadstrup is one of the leading forces in two professional networks about lime and masonry (www.kalkforum.org) and about wood, wooden buildings and wooden towns (www.nordisktreby.org)

Title for the lecture in Cēsis, Latvia:

  • New knowledge about wood, timber and wood constructions in historic buildings
  • The seven deadly sins for wood houses
  • How new sustainable buildings in wood can learn from historic buildings

More about Søren: http://kadk.dk/en/employee/soeren-vadstrup

Scroll to top